امتیاز بندی کبک 2013

14 مرداد 1392 لیست مشاغل کبک 2013 نسخه فارسی
لیست مشاغل جدید کبک 2013 ، نسخه فارسی به بخش دانلود اضافه شد.
12 مرداد 1392 شرح قوانین جدیدکبک برای متخصصین کاری (Skilled Workers)
در پی قوانین اعلام شده توسط اداره مهاجرت کبک برای اخذ ویزای اقامت دائم ، مهم ترین نکات و تغییرات پروسه ی پرطرفدار متخصصین کاری (Skilled Workers) به شرح زیر اعلام میشود....

طبقه بندی خبرها
خبرنامه ایمیل
سوالات خود را مطرح کنید
فهرست پرسش و پاسخ ها