خبرهای مرتبط با متفرقه

2 ارديبهشت 1393 کار در کشور قطر (گارسون رستوران)
9 بهمن 1392 متقاضیان کار در قطر(فقط امور رستورانی)
18 آذر 1392 متقاضیان کار در کشور کویت (فقط پزشکی و پیراپزشکی)
10 اسفند 1391 شرایط سرمایه گذاری و کار در کشور سیرالئون
"اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات کشاورزی استان اصفهان" با همکاری "موسسه کاریابی بین المللی کاوش" از کلیه متقاضیان سرمایه گذاری و کار در کشور سیرالئون دعوت به همکاری مینماید.

طبقه بندی خبرها
خبرنامه ایمیل
سوالات خود را مطرح کنید
فهرست پرسش و پاسخ ها