بر اساس اطلاعیه سازمان مهاجرت کبک، سیستم جدید پذیرش پرونده کبک که "آریما" نام گذاری شده است احیانا در ماه سپتامبر 2018 افتتاح و جایگزین روش قبلی "مون پروژه" خواهد شد. در سیستم جدید کلیه متقاضیان پروفایل علاقه مندی خود برای اقامت در استان کبک را تکمیل می نمایند و سپس بر اساس بیشترین امتیازات به مرور زمان گزینش خواهند شد و برای آنها دعوت نامه ارسال می شود. افرادی که تا یکسال پس از ثبت پروفایل علاقه مندی انتخاب نشوند مجددا می بایست اطلاعات خود را وارد کرده و به روز رسانی کنند. طبیعی است در روش جدید اولویت اصلی با افرادی است که امتیازی بالاتر از سایرین داشته باشند که این موضوع در بسیاری از مواقع شانس متقاضیانی که مدارک زبان دارند را در مقایسه با سایر افراد افزایش می دهد.

طبقه بندی خبرها
خبرنامه ایمیل
سوالات خود را مطرح کنید
فهرست پرسش و پاسخ ها